Хранене за деца – чуждестранни примери

  В тази статия ще разгледаме храната на децата в училище в различните държави. Проучването е под формата на серия от фотографии на типичния обяд, който учениците получават в училищния стол. Храната е колкото може

Read more

Здравословно хранене за деца – примери

  Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието, регионални здравни инспекции и още редица държавни институции публикуват многократно анализи, проекти за здравословно хранене  и изисквания относно храненето на децата в ясли,

Read more

Здравословно хранене за деца – препоръки

  Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска възраст се възпитават нагласи за вкус към определени храни (например с по-малко мазнини, сол и захар) и чувството за удоволствие

Read more