Геометрични фигури

  Уменията за разпознаване на различните форми и геометрични фигури започват в периода 3-5 годишна възраст. Сравнявайки фигурите, децата разбират по какво си приличат и по какво се различават и първоначално започват да осмислят понятията

Read more

Хранене за деца – чуждестранни примери

  В тази статия ще разгледаме храната на децата в училище в различните държави. Проучването е под формата на серия от фотографии на типичния обяд, който учениците получават в училищния стол. Храната е колкото може

Read more

Здравословно хранене за деца – примери

  Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието, регионални здравни инспекции и още редица държавни институции публикуват многократно анализи, проекти за здравословно хранене  и изисквания относно храненето на децата в ясли,

Read more

Здравословно хранене за деца – препоръки

  Храненето е основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска възраст се възпитават нагласи за вкус към определени храни (например с по-малко мазнини, сол и захар) и чувството за удоволствие

Read more

Целодневно обучение или не?

  „За или против целодневното обучение за малките деца?“   Това е въпрос, който всеки родител си задава, когато детето наближи възрастта за училище. Въпрос на семейно планиране, възможности и лични предпочитания е къде детето

Read more

Моторика и пространствено мислене

 Малките деца най-лесно учат чрез игри. За развитие на фината моторика и за правилното изучаване на фигури, числа и букви, можете да използвате и моделирате например с кибритени клечки, бобени зърна, пластелин.  Можете да групирате,

Read more

Първи учебен ден

  Ето, че детето ще тръгва на училище за първи път…Какви са неговите нагласи за дългоочаквания ден до голяма степен зависи от нас като родители – какво сме разказвали от нашия опит, как сме представили този

Read more

Буква и звук

 Фонематичният слух се формира още на 2-годишна възраст, което осигурява ясното,точното и правилното произнасяне на всички звукове в родния език и дава възможност за правилно регулиране на силата и височината на произнасянето, на темпа на

Read more

Хюман Дизайн

  Любовта към Дизайна във всичките му форми и разновидности и Любовта към човешката природа и познанието за човека се обединиха чрез Хюман Дизайн – изкуство, което позволява да погледнеш човека „отвътре”, да си го

Read more