Геометрични фигури

  Уменията за разпознаване на различните форми и геометрични фигури започват в периода 3-5 годишна възраст. Сравнявайки фигурите, децата разбират по какво си приличат и по какво се различават и първоначално започват да осмислят понятията кръг, триъгълник, квадрат и правоъгълник.

  Още след първата си година детето може да различи едни предмети от други и да сортира фигури. Ако дадете на малкото дете например къщичка с фигурки, подходяща за възрастта 1г+ или 12м+ ще видите колко добре се справя със сортирането на различните форми и цветове. На двегодишна възраст децата вече свободно разпознават фигура по образец, а към три години вече можат да различават основните геометрични форми. Към четири годишна възраст могат да сравняват, групират и анализират предмети по форма и знаят все повече геометрични фигури, освен основните (кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник и др.).

 След 5 годишна възраст децата свободно могат да характеризират части от обекти и предмети, определяне на свойства и признаци (форма, големина и др.) и пространствено разположение (пред, зад, отгоре, отдолу, вдясно и т.н.). Усвояват се нови връзки и разсъждения чрез интересни игрови дейности и дидактични игри. Използват се предмети (кубчета , триъгълници, четириъгълници), различни макети, играчки, материали от околната среда; картини, рисунки и други графични материали, гатанки и скоропоговорки; задачи
с класифициране и групиране на понятия по определен белег или съотношение помежду си (напр. разлики, прилики) и други. 

  В Подготвителна група децата са усъвършенствали уменията за разпознаване и назоваване на геометрични фигури в геометрични композиции; имат умения за групиране на няколко предмета по форма, големина, цвят; припознават геометрични фигури в предмети от природата и предметния свят; проявяват творческото мислене и въображение при комбинирането на геометрични фигури; рисуват геометрични фигури и обекти в квадратна мрежа по образец чрез определени координати (ред, колона, квадратче); развиват пространствено мислене и ориентиране при пренасяне на фигури; различава пространствените посоки; ориентира се в дву- и тримерното пространство, както и в социалния свят (форма на телевизор, часовник, автобус и др.). В тази възраст се стимулира пространственото въображение чрез различни похвати в игрова форма за промяна на геометричната фигура чрез прегъване, рязане, рисуване, съчетаване. Използват се танграми, оригами, изобразително изкуство и рисуване на човек, къща, цветя, влак, риба и др.  Децата се стимулират към трансформиране на фигури по собствена идея чрез изобразително изкуство (напр. Хвърчило, Ваза, Превозни средства и др.). Проявява се творческото им мислене и въображение при комбинирането на геометричните фигури. 

  Осмислянето и научаването се стимулират с гатанки за фигурите, задачи за преброяване, оцветяване и сравняване на фигури и количествено сравняване (повече, по-малко, равно; по-големи, по-малки), анализ на фигурите (колко ъгли и страни има, равни ли са страните, коя е по-къса и коя по-дълга и т.н.); комбиниране и апликиране на обекти чрез геометрични фигури; сгъване и разгъване на ъгли – какви нови фигури се получават? Интересни игри с геомтрични фигури са Танграм, създаване на различни оригами, дървени игри с геометрични фигури, мозайки, магнитни пъзели и канто конструктори, пирамиди и шаблони, геометрични дъски с ластици, геометрични фигури с различни дължини и ширини, геометрични комплекти, логически кубове и лабиринти и т.н. Има и страхотни игри като „Геометрични фигури и развивките им“, „3D форми и техните сенки“, фигури за обем с различна височина и други.

Допълнение: Гатанки за геометричните форми: gatanki

 

Коментари

Коментари

One comment

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *