Хранене за деца – чуждестранни примери

  В тази статия ще разгледаме храната на децата в училище в различните държави. Проучването е под формата на серия от фотографии на типичния обяд, който учениците получават в училищния стол. Храната е колкото може

Read more

Целодневно обучение или не?

  „За или против целодневното обучение за малките деца?“   Това е въпрос, който всеки родител си задава, когато детето наближи възрастта за училище. Въпрос на семейно планиране, възможности и лични предпочитания е къде детето

Read more

Първи учебен ден

  Ето, че детето ще тръгва на училище за първи път…Какви са неговите нагласи за дългоочаквания ден до голяма степен зависи от нас като родители – какво сме разказвали от нашия опит, как сме представили този

Read more