Новият образователен закон или кога ще ги стигнем финландците?

   Mоже ли нестандартния метод в образованието да бъде успешен?   Може ли в България да бъде приложена образователната система, подобна на тази на Финландия?  Може би сравнението със скандинавски или други европейски народи е неуместно

Read more