Хюман Дизайн

  Любовта към Дизайна във всичките му форми и разновидности и Любовта към човешката природа и познанието за човека се обединиха чрез Хюман Дизайн – изкуство, което позволява да погледнеш човека „отвътре”, да си го

Read more

Тест за училищна готовност – проф. д-р П. Калчев

   Постъпването в училище е преход към нов възрастов период на развитие, описван като „загуба на детската непосредственост”, и ясно разграничение между вътрешния и външния живот на детето (между „преживяванията, желанията” и „изразяването” им в

Read more