Изпит за предучилищна и първи клас (2 част)

 В очакване на новите наредби и изисквания Вече започва новото кандидатстване и записване на малчуганите, които ще бъдат първокласници и в предучилищни групи в училищата. В очакване на новите правила, родителите трескаво сменят адресни регистрации

Read more

Коледа…

 Коледа – най-хубавият семеен празник! Времето, когато се събира цялото семейство, а децата са в очакване белобрадият старец да донесе подаръци.Нека децата да вярват по-дълго в чудеса, вълшебствата и приказки! И без това, пораствайки се

Read more

Геометрични фигури

  Уменията за разпознаване на различните форми и геометрични фигури започват в периода 3-5 годишна възраст. Сравнявайки фигурите, децата разбират по какво си приличат и по какво се различават и първоначално започват да осмислят понятията

Read more

Моторика и пространствено мислене

 Малките деца най-лесно учат чрез игри. За развитие на фината моторика и за правилното изучаване на фигури, числа и букви, можете да използвате и моделирате например с кибритени клечки, бобени зърна, пластелин.  Можете да групирате,

Read more

Буква и звук

 Фонематичният слух се формира още на 2-годишна възраст, което осигурява ясното,точното и правилното произнасяне на всички звукове в родния език и дава възможност за правилно регулиране на силата и височината на произнасянето, на темпа на

Read more

Училищна готовност

  Понятието “училищна готовност”. Двете понятия: “готовност за учене” и “готовност за училище” много често се преплитат и заменят както в научната литература,така и в практическото приложение и диагностиката.   Първото понятие още се нарича“готовностдасе учи”,а второто –“училищна

Read more

Предучилищна готовност – рисунките

  Често в изискванията за бъдещите първокласници се среща рисуването на картини по зададена тема. Темите варират между Моето семейство, Моите приятели, Зоопарк, Любим празник, Цирк, Ваканцията и т.н.  Специалистите могат да получат достатъчно информация

Read more

Тест за училищна готовност – проф. д-р П. Калчев

   Постъпването в училище е преход към нов възрастов период на развитие, описван като „загуба на детската непосредственост”, и ясно разграничение между вътрешния и външния живот на детето (между „преживяванията, желанията” и „изразяването” им в

Read more